/
/

Η συμπλήρωση της ημερομηνίας γέννησης είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται πως ανήλικα άτομα δεν αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο που σχετίζεται με αλκοολούχα ποτά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως, δε, με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 («GDPR»), το ν. 4624/2019, καθώς και τις αποφάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

1. Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος επεξεργασίας

Η εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω, 122 41, Αθήνα, με ΑΦΜ 094000362 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία») είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού καθώς και των συνδεδεμένων με τον διαδικτυακό τόπο σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε,πώς και για ποιο χρονικό διάστημα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

- Εγγραφή σας στον Ιστότοπό μας 

Για τους σκοπούς της εγγραφής σας στο διαδικτυακό μας τόπο, σας ζητείται να συμπληρώσετε την ημερομηνία γέννησής σας, το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση email σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Χρησιμοποιούμε τα εν λόγω στοιχεία σας για τους σκοπούς δημιουργίας του λογαριασμού σας, χρήσης εκ μέρους σας του παρόντος διαδικτυακού μας τόπου και συμμετοχής σας στις διάφορες ενέργειες που κατά καιρούς υλοποιούνται μέσω του εν λόγω διαδικτυακού τόπου.

Εφόσον επιλέξετε να συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας Facebook ή Google, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εγγραφή σας, για τις οποίες έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, ήτοι το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Τα εν λόγω στοιχεία σας τηρούνται από εμάς καθ’ όλο το διάστημα για το οποίο διατηρείτε λογαριασμό στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση τα εν λόγω στοιχεία σας παύουν να τηρούνται από εμάς, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

- Συμμετοχή σε εκστρατείες, κληρώσεις δώρων, διαγωνισμούς

Αν λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς, κληρώσεις ή άλλες εκδηλώσεις/εκστρατείες, θα υποβληθούν σε επεξεργασία το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση email, και ο αριθμός τηλεφώνου σας, όπως αυτά είναι καταχωρημένα για τους σκοπούς της εγγραφής σας στην πλατφόρμα, καθώς επίσης και και οι απαντήσεις σας σε τυχόν ανοιχτές ερωτήσεις των διαγωνισμών. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για την επεξεργασία της συμμετοχής σας και για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το δώρο σας. Ενδέχεται να σας ζητηθεί, εφόσον είστε νικητής/νικήτρια κάποιου διαγωνισμού, και η φυσική σας διεύθυνση ή άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται για να σας αποσταλούν τα δώρα/εισιτήρια/προϊόντα με το ταχυδρομείο. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στις εκστρατείες, τις κληρώσεις δώρων και τους διαγωνισμούς μας θα διατηρούνται από εμάς για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά από το τέλος εκάστου διαγωνισμού, εκτός αν άλλως ορίζεται στους συγκεκριμένους όρους του Διαγωνισμού. Οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εάν δεν έχετε ενημερωθεί ρητά για τους εν λόγω σκοπούς ή/και δεν έχει ζητηθεί προηγουμένως η συγκατάθεσή σας.

- Αγορές μέσω του Ιστοτόπου

Αν προβαίνετε σε αγορές μέσω του Ιστοτόπου μας, θα υποβληθούν σε επεξεργασία και πέραν των στοιχείων που απαιτούνται και είναι καταχωρημένα για τους σκοπούς της εγγραφής σας σε αυτόν (Ιστότοπο) και επιπλέον η διεύθυνση κατοικίας σας και στοιχεία χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για την επεξεργασία της παραγγελίας σας και την ολοκλήρωση της αγοράς προϊόντων από το διαδικτυακό κατάστημα (e-shop) εντός του Ιστοτόπου. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τυχόν αγορές σας θα διατηρούνται από εμάς μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την παράδοση του προϊόντος, που αγοράσατε, εκτός αν άλλως ορίζεται στην κείμενη Νομοθεσία και για τη διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας. Οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εάν δεν έχετε ενημερωθεί ρητά για τους εν λόγω σκοπούς ή/και δεν έχει ζητηθεί προηγουμένως η συγκατάθεσή σας.

- Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας και τη χρήση του ιστότοπου

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας που αφορούν την επίσκεψη και τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου ανατρέχοντας στην Πολιτική για τα Cookies, που βρίσκεται ανηρτημένη και διαρκώς επικαιροποιημένη εδώ: amstelmusic.gr/cookies

- Μάρκετινγκ

Εφόσον μας έχετε παράσχει τη σχετική ειδική συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση email σας που έχετε καταχωρήσει στον παρόντα ιστότοπο, προκειμένου να σας αποστέλλουμε newsletters, προσφορές, διαφημίσεις, και ενημερώσεις για νέες προωθητικές ενέργειες. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία στο εν λόγω πλαίσιο διαγράφονται ή καθίστανται ανώνυμα συνήθως εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 14 μηνών, άλλως μέχρις ανακλήσεως της συγκατάθεσής σας, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

3. Σκοποί επεξεργασίας και οι αντίστοιχες νομικές βάσεις επεξεργασίας

α. Εγγραφή σας στον Ιστότοπό μας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας στον παρόντα ιστότοπο προς το σκοπό της δημιουργίας και λειτουργίας του λογαριασμού σας. 

Νομική βάση της επεξεργασίας: Η εκτέλεση της οικείας σύμβασης με εσάς (άρθρο 6 παρ. 1 β’ του GDPR). 

β. Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις: Όταν δεχόμαστε σχετικά εντάλματα δικαστηρίων ή δημοσίων αρχών, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αυτά.

Νομική βάση της επεξεργασίας: Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1 γ’ του GDPR).

γ. Διενέργεια διαγωνισμών: Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε μέσω του διαδικτυακού τόπου για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς.

Νομική βάση της επεξεργασίας: Εκτέλεση σύμβασης-συμμετέχοντας στο διαγωνισμό αποδέχεστε τους όρους διενέργειας αυτού και συνάπτετε σύμβαση με την Εταιρεία (άρθρο 6 παρ. 1 β’ του GDPR).

δ. Αγορές μέσω του Ιστοτόπου

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε μέσω του διαδικτυακού τόπου για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση σύμβασης αγοραπωλησίας.

Νομική βάση της επεξεργασίας: Σύναψη σύμβασης με την Εταιρείας και εκτέλεση αυτής (άρθρο 6 παρ. 1 β’ του GDPR).

ε. Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας: 

Εφόσον μας έχετε παράσχει τη σχετική συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση email σας, προκειμένου να σας αποστέλλουμε newsletters, προσφορές, διαφημίσεις, και ενημερώσεις για νέες προωθητικές ενέργειες. 

Νομική βάση της επεξεργασίας: Η ειδική συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 α’ του GDPR). 

στ. Νομική προστασία της εταιρείας: Εξασφάλιση της εφαρμογής των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου και προστασία των εννόμων συμφερόντων μας.

Νομική βάση της επεξεργασίας: Τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του GDPR).

4. Cookies

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στον παρόντα ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο  τα χρησιμοποιούμε, ανατρέχοντας στην ξεχωριστή Πολιτική για τα cookies, amstelmusic.gr/page/cookies

5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που υφίστανται επεξεργασία από εμάς ή για λογαριασμό μας. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε τα δεδομένα σας, ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ως εκάστοτε ισχύουν. Έχετε υπόψη ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ενδέχεται να ζητηθεί η εκ νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν, και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και άλλους νόμους και κανονισμούς.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατ’ απαίτησή σας, τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.

Έχετε επίσης το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι, θα εξακολουθήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και εφόσον το πράξετε, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή της, εφόσον μας την έχετε παράσχει για τη διενέργεια συγκεκριμένης επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, δε θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα μέχρι το χρονικό σημείο της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας και υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («DPO») της Εταιρείας μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου DPO_ABOffice@heineken.com.

Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επικοινωνώντας στην ακόλουθη διεύθυνση: dpa@complaints.gr.

6. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τότε αυτά διαγράφονται. Οι συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης για καθέναν από τους σχετικούς σκοπούς επεξεργασίας παρατίθενται παραπάνω.

7. Πώς και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (αποδέκτες προσωπικών δεδομένων)

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτους για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα και για να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας. Οι εν λόγω τρίτοι είναι:

- εταιρείες του ομίλου HEINEKEN για το σκοπό της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υφίστανται επεξεργασία μέσω του ιστότοπου, λόγω κοινόχρηστων πληροφοριακών συστημάτων,

- πάροχοι υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για την παροχή σε εμάς μιας υπηρεσίας και για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων,

- πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες,

- διαφημιστικές εταιρείες πρώτων και τρίτων μερών,

- πρακτορεία ΜΜΕ για σκοπούς εμπορικής προώθησης και έρευνας,

- τράπεζες, σε περίπτωση διενέργειας αγορών μέσω του ιστοτόπου,

- σε περίπτωση που η HEINEKEN πωλήσει σε τρίτους όλα ή τμήμα των στοιχείων ενεργητικού ή των μεριδίων μίας εταιρείας του ομίλου HEINEKEN, στην οποία διαβιβάστηκαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να παρασχεθούν στους εν λόγω τρίτους.

Οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όταν αποθηκεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ διασφαλίζουμε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας των διαβιβαζόμενων δεδομένων. Εφόσον πρόκειται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε χώρα εκτός της ΕΟΧ ή σε διεθνή οργανισμό, θα ενημερωθείτε πριν από τη διαβίβασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ αναφορικά με τη διαβίβαση αλλά και με τα μέτρα που λαμβάνουμε για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

Δεσμεύουμε εγγράφως όλους τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε με αυστηρές υποχρεώσεις  εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τέλος, ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε φορείς επιβολής του νόμου, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή, πάντοτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

8. Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Ο διαδικτυακός μας τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν άλλοι διαδικτυακοί τόποι, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τον λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να μελετάτε πάντα προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Επίσης, εάν επιλέξετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες από τον διαδικτυακό μας τόπο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

9. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Παιδιών

Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών. Για να διαπιστώσουμε την ηλικία σας και για να σας επιτρέψουμε να εισέλθετε στον διαδικτυακό μας τόπο, σας υποβάλλουμε ερώτημα σχετικά με την χρονολογία γέννησής σας. Σας παρακαλούμε να μη μας δίνετε κανένα προσωπικό σας δεδομένο εάν είστε κάτω των 18.

10. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης / User Generated Content (UGC) Policy

Η κοινή χρήση ή προώθηση περιεχομένου του παρόντα ιστότοπου προορίζεται μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Απαγορεύεται η προώθησή του σε ανήλικους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό έχει αναρτηθεί από τρίτους, φίλους/χρήστες, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν και εφόσον αυτό το υλικό δεν είναι κατάλληλο προς δημοσίευση ή δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες κανόνες χρήσης αλλά και ειδικά οποιοδήποτε υλικό προωθεί την υπερβολική ή ανεύθυνη κατανάλωση.

Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τέτοιου υλικού.

Απολαύστε την Άμστελ υπεύθυνα!

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

12. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 2016/679/ΕΕ. Σε περίπτωση επικαιροποίησης, οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

13. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση DPO_ABOffice@heineken.com.

ΕΧΕΙΣ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΧΕΙΣ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ